Календарь
             Хөтөлбөр
Хөтөлбөр
Эх оронч худалдан авалт | Үндэсний үйлдвэрлэл - 2021
2021.04.21


09:30-10:30

  • Модератор - Д.Болормаа, Жижиг дунд үйлдвэрийн газар, Бүртгэл мэдээлэл, нэг цэгийн үйлчилгээний хэлтсийн дарга

09:30-10:00

  • Шинжлэх ухаан технологийн сангийн төсөл хөтөлбөрийн танилцуулга - О.Билгүүн, Шинжлэх ухаан технологийн сан, Мэдээллийн сан, маркетингийн хэлтсийн дарга

10:00-10:30

  • Асуулт хариулт - Шинжлэх ухаан технологийн сан,
2021.04.23


09:30-10:10

  • Тендерийн баталгааны эх үүсвэрт тусгайлан хүү тооцон олгох, мөн урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа гаргах, Худалдааны санхүүжилтийн эх үүсвэрт хүү тооцон олгох, Гадаад болон дотоод гүйлгээний шимтгэлийг хөнгөлөх, Банкны бусад үйлчилгээний талаар - Б.Батхуяг, Капитрон банк, Байгууллагын банкны газар, Харилцааны менежер

11:00-12:00

  • Асуулт хариулт - Капитрон банк,
2021.04.26


10:00-10:30

  • Зээлийн батлан даалтын сангийн танилцуулга, Хэрхэн батлан даалттай зээлд хамрагдах вэ? - Б.Эгшиглэнт, Зээлийн батлан даалтын сангийн Эрсдэлийн мэргэжилтэн

10:30-11:00

  • Асуулт хариулт - Зээлийн батлан даалтын сан,
Хадгалах