Хадгалах
           
193
Ажил олгогч

1256
Ажил хайгч

2162
Ажлын байр

 
 
Хөтөлбөр
Хөтөлбөр
Хөдөлмөрийн цахим яармаг 2021 - Career Expo
2021.06.08


10:00-10:10

  • Өдөрлөгийн үйл ажиллагааны танилцуулга - Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар,

10:10-10:40

  • Оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвийн үйл ажиллагаа, төгсөгчдийг ажлын байранд зуучлах - Б.Мөнхтуяа, Мандах их сургуулийн захиргааны ахлах ажилтан

10:40-11:10

  • Залуучуудын хөгжил, хөдөлмөр эрхлэлтийн мэдээлэл - О.Сэлэнгэ, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын Залуучуудын хөгжлийн газрын дарга

11:10-11:40

  • Байгууллагаа хэрхэн зөв сонгож ажилд орох вэ? - Ш.Баярмагнай, Эйч Ар клубын Тэргүүн, Эйч Ар консалтинг фирм ХХК-ийн захирал

11:40-12:00

  • Ажил олгогчийн ажлын байрны танилцуулга - Ажил олгогчийн төлөөлөл,
 
Зохион байгуулагчид
Үзэсгэлэнд оролцогч ажил олгогчид